2022 – Trasy

START:

6:30 – 11:00, pivovarský hostinec Heřman, Vladislav 130 (mapa)

Start v Koněšíně je zrušen!

Na případném pozdějším příchodu ke startu ve Vladislavi (například z dopravních důvodu) se můžete domluvit na: lukrich@seznam.cz

startovné:

Startovné je uvedeno u každé trasy zvlášť. Všechny věkové skupiny turistů platí stejné startovné.

CÍL:

9:00 – 18:30, pivovarský hostinec Heřman, Vladislav 130


PĚŠÍ TRASY: (mapa)

start VLADISLAV

délka trasy doporučený čas startu trasa startovné
4 km kočárková 9:00 – 11:00 Vladislav Prachovna (a zpět) 20 Kč
5 km dětská 9:00 – 11:00 Vladislav → Číměř → Vladislav 20 Kč
11 km 8:30 – 11:00 Vladislav → Koněšín → Vladislav 20 Kč
autobusová 13 km 10:00 – 10:30 Vladislav AUTOBUS (10:47 – 11:05) Hartvíkovice → rozcestí Bouzanov → Koněšín → Vladislav 20 Kč
autobusová 19 km 6:30 – 9:00 Vladislav → Číměř → rozcestí Holoubek → rozcestí Bouzanov → Hartvíkovice AUTOBUS (12:50 – 13:11 nebo 16:51 – 17:11) Vladislav 20 Kč
autobusová 29 km 6:30 – 9:00 Vladislav → Číměř → rozcestí Holoubek → Stropešín → Dalešice → Kramolín AUTOBUS (12:43 – 13:11 nebo 16:43 – 17:11) Vladislav 20 Kč
30 km 7:00 – 9:00 Vladislav → Číměř → rozcestí Holoubek → rozcestí Bouzanov → Koněšín → Vladislav 20 Kč
51 km 6:30 – 7:00 Vladislav → Číměř → rozcestí Holoubek → Stropešín → Dalešice → Kramolín → Popůvky → Hartvíkovice → rozcestí Bouzanov → Koněšín → Vladislav 20 Kč

Po dohodě je možno absolvovat individuální trasu.

BONUSOVÉ PĚŠÍ TRASY:

délka trasy trasa
1 km rozcestí Holoubek ↔ zřícenina Holoubek (a zpět)
3 km Hartvíkovice → Wilsonova skála → Hartvíkovice
5 km rozcestí Chroustov ↔ zámek Valeč (a zpět)

CYKLOTRASY:

start VLADISLAV

délka trasy trasa startovné
27 km Vladislav → Číměř → rozcestí Holoubek → křižovatka u Třesova → Kozlany → Koněšín → Vladislav 20 Kč
46 km Vladislav → Číměř → rozcestí Holoubek → Stropešín → Dalešice → Slavětice → Kramolín → Popůvky → Hartvíkovice → Třesov → Kozlany → Koněšín → Vladislav 20 Kč

Po dohodě je možno absolvovat individuální trasu.

ODMĚNA:

  • diplom
  • otisk razítek
  • dřevěný suvenýr
  • pěkné zážitky

OBČERSTVENÍ:

  • pivovarský hostinec Heřman, Vladislav
  • ubytovna Koněšín
  • restaurace Hartvíkovice
  • pivovar Dalešice
  • zámek Valeč