Trasy

START:

6:30 – 11:00, pivovarský hostinec Heřman, Vladislav 130 (mapa)

Na případném pozdějším příchodu ke startu ve Vladislavi (například z dopravních důvodu) se můžete domluvit na: lukrich@seznam.cz

startovné:

Všechny věkové skupiny turistů platí stejné startovné.

CÍL:

9:00 – 18:30, pivovarský hostinec Heřman, Vladislav 130


PĚŠÍ TRASY: (mapa)

start VLADISLAV

délka trasy** doporučený čas startu trasa startovné
10** km kočárková 9:00 – 11:00 Vladislav Prachovna (a zpět) 30 Kč
11** km dětská 9:00 – 11:00 Vladislav → Číměř → Vladislav 30 Kč
23** km 8:30 – 11:00 Vladislav → Koněšín → Vladislav 30 Kč
autobusová 31** km 10:00 – 10:30 Vladislav AUTOBUS (10:47 – 11:05) Hartvíkovice → rozcestí Bouzanov → Koněšín → Vladislav 30 Kč
autobusová 103** km 6:30 – 9:00 Vladislav → Číměř → rozcestí Holoubek → rozcestí Bouzanov → Hartvíkovice AUTOBUS (12:50 – 13:11 nebo 16:51 – 17:11) Vladislav 30 Kč
autobusová 131** km 6:30 – 9:00 Vladislav → Číměř → rozcestí Holoubek → Stropešín → Dalešice → Kramolín AUTOBUS (12:43 – 13:11 nebo 16:43 – 17:11) Vladislav 30 Kč
132** km 7:00 – 9:00 Vladislav → Číměř → rozcestí Holoubek → rozcestí Bouzanov → Koněšín → Vladislav 30 Kč
303** km 6:30 – 7:00 Vladislav → Číměř → rozcestí Holoubek → Stropešín → Dalešice → Kramolín → Popůvky → Hartvíkovice → rozcestí Bouzanov → Koněšín → Vladislav 30 Kč

Po dohodě je možno absolvovat individuální trasu.

! Z důvodu předsezónní přípravy výletní lodi Horácko jsou zrušeny pěší trasy obsahující plavbu po Dalešické přehradě.

BONUSOVÉ PĚŠÍ TRASY:

délka trasy** trasa
1** km rozcestí Holoubek ↔ zřícenina Holoubek (a zpět)
3** km Hartvíkovice → Wilsonova skála → Hartvíkovice
11** km rozcestí Chroustov ↔ zámek Valeč (a zpět)

CYKLOTRASY:

start VLADISLAV

délka trasy** trasa startovné
123** km Vladislav → Číměř → rozcestí Holoubek → křižovatka u Třesova → Kozlany → Koněšín → Vladislav 30 Kč
232** km Vladislav → Číměř → rozcestí Holoubek → Stropešín → Dalešice → Slavětice → Kramolín → Popůvky → Hartvíkovice → Třesov → Kozlany → Koněšín → Vladislav 30 Kč

Po dohodě je možno absolvovat individuální trasu.

**Všechny kilometrické hodnoty jsou uvedeny ve čtyřkové soustavě! Pro převod do desítkové soustavy je nutno číslice na místě stovek vynásobit 16, na místě desítek 4, na místě jednotek 1 a všechny hodnoty sečíst. APRÍL ☺ Řešení je uvedeno v tabulce níže.

ODMĚNA:

  • diplom
  • otisk razítek
  • dřevěný suvenýr
  • pěkné zážitky

OBČERSTVENÍ:

  • pivovarský hostinec Heřman, Vladislav
  • ubytovna Koněšín
  • restaurace Hartvíkovice
  • pivovar Dalešice
  • zámek Valeč

**APRÍLOVÝ PŘEVOD ZE ČTYŘKOVÉ SOUSTAVY DO DESÍTKOVÉ:

čtyřková soustava desítková soustava čtyřková soustava desítková soustava čtyřková soustava desítková soustava
1 1 102 18 203 35
2 2 103 19 210 36
3 3 110 20 211 37
10 4 111 21 212 38
11 5 112 22 213 39
12 6 113 23 220 40
13 7 120 24 221 41
20 8 121 25 222 42
21 9 122 26 223 43
22 10 123 27 230 44
23 11 130 28 231 45
30 12 131 29 232 46
31 13 132 30 233 47
32 14 133 31 300 48
33 15 200 32 301 49
100 16 201 33 302 50
101 17 202 34 303 51