Trasy

START:

6:30 – 11:00, pivovarský hostinec Heřman, Vladislav 130 (mapa)

startovné:

Startovné je uvedeno u každé trasy zvlášť. Všechny věkové skupiny turistů platí stejné startovné.

CÍL:

9:00 – 18:30, pivovarský hostinec Heřman, Vladislav 130


PĚŠÍ TRASY: (mapa)

délka trasydoporučený čas startutrasastartovné
4 km
kočárková
9:00 – 11:00Vladislav ↔ Prachovna (a zpět)30 Kč
5 km
dětská
9:00 – 11:00Vladislav → Číměř → Vladislav30 Kč
11 km9:00 – 11:00Vladislav → Koněšín → Vladislav30 Kč
AUTOBUSOVÁ
13 km
10:00 – 10:30Vladislav … AUTOBUS (10:47 – 11:05) … Hartvíkovice → rozcestí Bouzanov → Koněšín → Vladislav30 Kč
LODNÍ
15 km
7:00 – 9:00Vladislav → Koněšín → přístaviště Koněšín … PLAVBA (11:05 – 14:05) … přístaviště Koněšín → Koněšín → Vladislav250 Kč
AUTOBUSOVÁ
19 km
6:30 – 9:00Vladislav → Číměř → rozcestí Holoubek → rozcestí Bouzanov → Hartvíkovice … AUTOBUS (12:50 – 13:11 nebo 16:51 – 17:11) … Vladislav30 Kč
LODNÍ
20 km
7:00 – 9:00Vladislav → Koněšín → přístaviště Koněšín … PLAVBA (11:05 – 11:30 nebo 14:45 – 15:10) … přístaviště Třesov → rozcestí Bouzanov → Koněšín → Vladislav
NEBO OBRÁCENĚ
Vladislav → Koněšín → rozcestí Bouzanov → přístaviště Třesov … PLAVBA (10:40 – 11:05 nebo 13:40 – 14:05) … přístaviště Koněšín → Koněšín → Vladislav
120 Kč
LODNÍ
24 km
6:30 – 9:30Vladislav → rozcestí Holoubek → přístaviště Třesov … PLAVBA (10:40 – 11:05 nebo 13:40 – 14:05) … přístaviště Koněšín → Koněšín → Vladislav120 Kč
AUTOBUSOVÁ
29 km
6:30 – 10:00Vladislav → Číměř → rozcestí Holoubek → Stropešín → Dalešice → Kramolín … AUTOBUS (12:43 – 13:11 nebo 16:43 – 17:11) … Vladislav30 Kč
30 km7:00 – 9:00Vladislav → Číměř → rozcestí Holoubek → rozcestí Bouzanov → Koněšín → Vladislav30 Kč
LODNÍ
35 km
6:30 – 7:00Vladislav → Číměř → rozcestí Holoubek → rozcestí Bouzanov → Hartvíkovice → Popůvky → Kramolín → přístaviště Kramolín … PLAVBA (10:00 – 11:05 nebo 13:00 – 14:05) … přístaviště Koněšín → Koněšín → Vladislav180 Kč
51 km6:30 – 7:00Vladislav → Číměř → rozcestí Holoubek → Stropešín → Dalešice → Kramolín → Popůvky → Hartvíkovice → rozcestí Bouzanov → Koněšín → Vladislav30 Kč

Po dohodě je možno absolvovat individuální trasu.

CYKLOTRASY:

délka trasydoporučený čas startutrasastartovné
27 km8:00 – 11:00Vladislav → Číměř → rozcestí Holoubek → křižovatka u Třesova → Kozlany → Koněšín → Vladislav30 Kč
46 km8:00 – 11:00Vladislav → Číměř → rozcestí Holoubek → Stropešín → Dalešice → Slavětice → Kramolín → Popůvky → Hartvíkovice → Třesov → Kozlany → Koněšín → Vladislav30 Kč

Po dohodě je možno absolvovat individuální trasu.

ODMĚNA:

  • diplom
  • otisk razítek
  • dřevěný suvenýr
  • pěkné zážitky

OBČERSTVENÍ:

  • pivovarský hostinec Heřman, Vladislav
  • ubytovna Koněšín
  • restaurace Hartvíkovice
  • pivovar Dalešice
  • zámek Valeč